STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 25.07.2006 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.07.2006- 26239