EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE YÜRÜTME KURULU KARARLARI(12/02/2014)