İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2006/84 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Adres ve Numaralama Çalışmaları
Onay Tarih / Sayı : 27.11.2006 - 12857
Resmi Gazete Tarih / Sayı :