ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2016/2 SAYILI DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ KOORDİNASYON BİRİMİ'NİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ KOORDİNASYON BİRİMİ'NİN KURULUŞU, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 16.5.2016 - 104530
Resmi Gazete Tarih / Sayı :