ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERDE İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ