2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2019/12 SAYILI GENELGE