BAKANLAR KURULU

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 17.09.1982 - 8/5336
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.10.1982- 17848
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
7/8095
Bakanlar Kurulu Kararı
DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.06.1974 - 14906
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 Yok . Md.
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 175

Kurum Yönetmeliği
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.06.2015 - 29377 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DANIŞTAY MEMURLARI DİSİPLİN KURULU VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.01.2002 - 24657 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.03.2013 - 28574 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.12.1993 - 21796 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.06.1995 - 22314 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.04.1999 - 23671 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.04.2015 - 29340 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.02.2002 - 24676 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.08.2006 - 26265 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.06.2006 - 26199 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.06.2006 - 26199 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2008 - 26959 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.03.2013 - 28601 ( 2) 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.11.2000 - 24238 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.04.2007 - 26490 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.11.2003 - 25301 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.05.1999 - 23710 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ADLİ TIP KURUMU DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.09.1999 - 23806 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.07.2012 - 28352 16 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.06.2012 - 28321 16 . Md.