VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 16.01.2014 - 2014/2-1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :