AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 28.03.2018 - 2018/07-03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :