TÜRK TİCARET KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 13.01.2011 - 6102
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.02.2011- 27846
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
6762
Kanun
TÜRK TİCARET KANUNU Resmi Gazete: 09.07.1956 - 9353
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 29

Kurum Yönetmeliği
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.08.2011 - 28036 1525 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN DENETİM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.12.2011 - 28142 1525 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.05.2013 - 28663 2, 101, 524 . Md.
2012/4093
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.01.2013 - 28541 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2012 - 28395 210 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2012 - 28395 516, 518, 565, 610 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2012 - 28395 1527 . Md.
124
Kurum Yönetmeliği
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.11.2012 - 28481 Yok . Md.
56
Tebliğ
BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 56) Resmi Gazete: 29.07.2017 - 30138 (Mükerrer) 88 . Md.

Tebliğ
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 06.12.2016 - 29910 210 . Md.

Tebliğ
ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 31.12.2016 - 29935 ( 3) 780 . Md.

Yönerge
YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ Yok . Md.
14307
Yönerge
GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yok . Md.
11/35
Yönerge
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ . Md.
347
Yönerge
PTT AŞ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ YOK . Md.
144
Yönerge
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ Yok . Md.

Talimat / Talimatname / İç Emir
SHT-17.6 HAVA KARGO VE POSTA GÜVENLİĞİ TALİMATI yok . Md.
2015/438
Kurum Yönetmeliği
TERMİNALLER YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
18
Esas ve Usuller
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ POSTA VE KARGO HİZMETLERİ USUL VE ESASLARI . Md.