5510 SAYILI KANUNUN EK 16 INCI MADDESİ KAPSAMINDA PRİM TEŞVİKİ UYGULAMALARI HAKKINDA 30/05/2019 TARİHLİ VE 2019/15 SAYILI GENELGE