KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARININ VE KONFEDERASYONLARININ ÜYE SAYILARININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 15/5/2007 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

Hizmet Kolu Sıra No

Hizmet Kolunun Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

161.593

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

23.212

14,36

 

 

 

TÜRK BÜRO – SEN

(Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU - SEN

36

34.894

21,59

 

 

 

BÜRO MEMUR – SEN

(Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

63

14.298

8,85

 

 

 

BÇS

(Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası)

BASK

89

970

0,60

 

 

 

HÜR BÜRO-SEN

(Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası)

HÜR KAMU-SEN

98

7

0,00

 

 

 

BİRLEŞİK BÜRO-İŞ

(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

124

372

0,23

2

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

775.025

TÜRK EĞİTİM – SEN

(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

12

145.791

18,81

 

 

 

EĞİTİM – SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

119.909

15,47

 

 

 

EĞİTİM - BİR – SEN

(Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

MEMUR-SEN

28

95.949

12,38

 

 

 

TEM – SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1.899

0,25

 

 

 

HÜR EĞİTİM-SEN

(Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası)

HÜR KAMU-SEN

93

56

0,01

 

 

 

BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI

(Bağımsız Eğitimciler Sendikası)

BASK

94

1.129

0,15

 

 

 

ÖĞRETMEN-SEN

(Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

212

0,03

 

 

 

ÇES

(Çağdaş Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

41

16

0,00

 

 

 

ATA EĞİTİM-SEN

(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

108

0,01

 

 

 

TEÇ-SEN

 (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

3.053

0,39

 

 

 

KUVAYI EĞİTİM-SEN

 (Kuvayı Miliye Eğitim Sendikası)

BAĞIMSIZ

126

15

0,00

 

 

 

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

120

8.384

1,08

 

 

 

ANADOLU EĞİTİM-SEN

(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

112

173

0,02

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

329.833

TÜRK SAĞLIK – SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU - SEN

5

78.472

23,79

 

 

 

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

36.419

11,04

 

 

 

SAĞLIK – SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

45.584

13,82

 

 

 

BİRLEŞİK SAĞLIK – İŞ

(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

873

0,26

 

 

 

SAĞLIK-BİR

(Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

50

3

0,00

 

 

 

BAĞIMSIZ SAĞLIK – SEN

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

1.238

0,38

 

 

 

HÜR SAĞLIK – SEN

(Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası)

HÜR KAMU-SEN

97

1

0,00

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

74.434

TÜM BEL – SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

20

25.812

34,68

 

 

 

TÜRK YEREL HİZMET – SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

TÜRKİYE KAMU - SEN

25

12.165

16,34

 

 

 

BEM - BİR – SEN

(Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

28.451

38,22

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

37.023

TÜRK HABER – SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE KAMU - SEN

6

13.541

36,57

 

 

 

HABER – SEN

(Basın Yayın ve İletişim Emekçileri  Sendikası )

KESK

19

4.703

12,70

 

 

 

BİRLİK HABER – SEN

( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

MEMUR-SEN

53

4.613

12,46

 

 

 

BAĞIMSIZ HABER -  SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

102

1.158

3,13

 

 

 

HÜR HABER-SEN

(Hürriyetçi Basın,Yayın ve İletişim Hizmetleri Sendikası)

HÜR KAMU-SEN

83

1

0,00

 

 

 

YURT HABER-SEN

(Yurt Basın Yayın Haberleşme İletişim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

121

3

0,01

 

 

 

ANADOLU  HABER -  SEN

(Anadolu  Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU KAMU-SEN

103

4

0,01

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

13.331

TÜRK KÜLTÜR SANAT – SEN

(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

8

2.104

15,78

 

 

 

KÜLTÜR SANAT – SEN

(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

10

3.275

24,57

 

 

 

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN

 (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

117

33

0,25

 

 

 

KÜLTÜR MEMUR – SEN

(Kültür Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

637

4,78

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

26.789

TÜRK İMAR – SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

22

6.635

24,77

 

 

 

YAPI YOL – SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

5.445

20,33

 

 

 

BAYINDIR MEMUR – SEN

(Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri Çalışanları)

MEMUR-SEN

55

2.181

8,14

 

 

 

BAĞIMSIZ YAPI İMAR -  SEN

(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

223

0,83

8

Ulaştırma Hizmetleri

24.979

TÜRK ULAŞIM – SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

11

7.184

28,76

 

 

 

BTS

(Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

2.975

11,91

 

 

 

ULAŞTIRMA MEMUR SEN

(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

85

2.198

8,80

 

 

 

ULAŞTIRMA FAAL-SEN

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

201

0,80

 

 

 

BAĞIMSIZ ULAŞIM – SEN

(Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

104

317

1,27

 

 

 

ANADOLU ULAŞIM – SEN

(Anadolu  Ulaştırma Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU        KAMU-SEN

107

5

0,02

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

49.133

TARIM ORKAM – SEN

(Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

4

4.585

9,33

 

 

 

TÜRK TARIM ORMAN – SEN

(Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

24

16.605

33,80

 

 

 

TOÇ BİR – SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

14.083

28,66

 

 

 

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

308

0,63

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

42.192

TÜRK ENERJİ – SEN

(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE KAMU - SEN

7

10.033

23,78

 

 

 

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

5.297

12,55

 

 

 

ENERJİ BİR – SEN

(Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

35

5.379

12,75

 

 

 

BAĞIMSIZ ENERJİ -  SEN

 (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

91

313

0,74

 

 

 

ANADOLU  ENERJİ -  SEN

(Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

111

13

0,03

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

83.078

TÜRK DİYANET VAKIF – SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU - SEN

9

23.303

28,05

 

 

 

DİYANET – SEN

(Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

36.352

43,76

 

 

 

DİVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

74

355

0,43

 

 

 

ÖZDEV-SEN

(Özerk Diyanet ve Evkaf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

113

474

0,57

 

 

 

BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

115

29

0,03

 

 

 

DİN HİZMET-SEN

(Diyanet-Vakıf Memur Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

123

13

0,02

 

 

 

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

118

1.420

1,71

Toplam Memur Sayısı:

1.617.410

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

855.463

52,89

 

Dosya

KAMU GÖREVLİLERİ

TOPLAM ÜYE

No

KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI

SAYISI

17

KESK

 

 

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

          231.987

28

TÜRKİYE KAMU-SEN

 

 

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

          350.727

52

MEMUR-SEN

 

 

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

          249.725

92

BASK

 

 

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

             5.718

99

HÜR KAMU-SEN

 

 

(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                  65

109

ANADOLU KAMU-SEN

 

 

(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                    9

98

 

 

 

BAĞIMSIZLAR

            17.232

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

          855.463

 

 

 

 

 

 

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte

     yer verilmemiştir.

 

 

 

 

2-  Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve

    kuruluşlarının  bildirimlerine göre oluşturulmuştur.