2012/8 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE