TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2010/6 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Onay Tarih / Sayı : 9.10.2015 - 2015/21
Resmi Gazete Tarih / Sayı :