ÇEVRE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.08.1983 - 2872
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.08.1983- 18132
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 185

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEMELER İLE İHTİYAÇ FAZLASI, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.05.2013 - 28642 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM,İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.12.2013 - 28867 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2013 - 28712 Ek Madde 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.11.2013 - 28828 Ek Madde 2 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.11.2013 - 28837 Ek Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2013 - 28848 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2013 - 28848 ( 2) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.12.2013 - 28862 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.11.2014 - 29186 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.12.2014 - 29204 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.06.2015 - 29378 8,11,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KUM ÇAKIL VE BENZERİ MADDELERİN ALINMASI, İŞLETİLMESİ VE KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.12.2007 - 26724 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
POLİKLORLU BİFENİL VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2007 - 26739 3,8,11,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.06.2008 - 26898 Ek Madde 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.07.2008 - 26952 8,11,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.11.2008 - 27052 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN KISITLANMASI VE YASAKLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.12.2008 - 27092 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.12.2008 - 27092 (Mükerrer) Yok . Md.