KAMU İHALE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.01.2002 - 4734
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 22.01.2002- 24648
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 235

Kurum Yönetmeliği
VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.09.2008 - 26993 Geçici Madde 4 . Md.
25274
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MAL, HİZMET ALIMLARI VE YAPIM İŞLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.10.2003 - 25274 2, 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.11.2003 - 25290 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (A) VE (G) BENTLERİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.12.2008 - 27086 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SPORTİF FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.04.2007 - 26503 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET MALZEME OFİSİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.11.2008 - 27054 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET MALZEME OFİSİ SATINALMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.11.2008 - 27054 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN (TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.02.2004 - 25384 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.03.2013 - 28594 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE UYGULANACAKESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.05.2004 - 25475 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.08.2010 - 27677 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.12.2003 - 25319 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.12.2010 - 27801 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2015 - 29268 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNDE ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMİNİ ESASLARINA DAİR KANUN KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.04.2006 - 26150 3 Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ULUSLARARASI GENÇLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.05.2013 - 28640 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3-N MADDESİ KAPSAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE BAZI BAĞLI KURULUŞLARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.05.2011 - 27927 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.07.2013 - 28718 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.02.2009 - 27134 3, Geçici Madde 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 NCÜ MADDESİNİN (h) BENDİNDE BELİRTİLEN ALIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.07.2004 - 25523 3, 40 . Md.