YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VEMÜCADELE YÖNETMELİĞİ