Dosya Bulunamadı.

1615 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUNDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI VE BU KANUNA BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 18.04.1983 - 2817
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.04.1983- 18024
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
4458
Kanun
GÜMRÜK KANUNU Resmi Gazete: 04.11.1999 - 23866