TİCARET BAKANLIĞI

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ:NO: 1)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 22.04.2011 - 1
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 22.04.2011- 27913
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
4458
Kanun
GÜMRÜK KANUNU Resmi Gazete: 04.11.1999 - 23866 Yok . Md.