TİCARET BAKANLIĞI

SINIR TİCARET MERKEZLERİNİN FİZİKİ OLARAK DÜZENLENMESİ, EŞYA VE STOK KONTROLLERİNİN YAPILMASI İLE BU MERKEZLERE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 31.10.2009 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 31.10.2009- 27392
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 2
4458
Kanun
GÜMRÜK KANUNU Resmi Gazete: 04.11.1999 - 23866 172 . Md.
2008/14451
Bakanlar Kurulu Kararı
SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 16.05.2009 - 27230 Yok . Md.