GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2011 - 640
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.06.2011- 27958 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 61
2016/8
Kurum Genelgesi
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞLARI İLE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK İŞLEMLER HAKKINDA GENELGE 13 . Md.

Tebliğ
TOPTANCI HALİNDE VEYA HALE BİLDİRİLEREK İŞLEM GÖRECEK MALLAR HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 28.10.2016 - 29871 34 . Md.

Tebliğ
TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.04.2012 - 28270 Yok . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 20) Resmi Gazete: 06.11.2015 - 29524 7 . Md.

Tebliğ
ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARININ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 13.11.2015 - 29531 12 ,34 . Md.

Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 22) Resmi Gazete: 19.11.2015 - 29537 7 . Md.

Tebliğ
ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARINDA DENETİM KURULLARININ ÇALIŞMA USULÜ VE DÜZENLENECEK RAPORLAR HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.11.2015 - 29538 12, 34 . Md.
13
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 13) Resmi Gazete: 19.02.2013 - 28564 7 . Md.
3
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 3) Resmi Gazete: 22.03.2016 - 29661 (Mükerrer) 7 . Md.
23
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 23) Resmi Gazete: 26.04.2016 - 29695 7 . Md.

Tebliğ
BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ Resmi Gazete: 03.05.2016 - 29701 Yok . Md.
4
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 4) Resmi Gazete: 11.02.2017 - 29976 7 . Md.
3
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO: 3) Resmi Gazete: 15.02.2017 - 29980 (Mükerrer) 7 . Md.
25
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25) Resmi Gazete: 21.03.2017 - 30014 7 . Md.

Tebliğ
ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN DAMGASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 06.06.2017 - 30088 9 . Md.

Tebliğ
ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 11.08.2017 - 30151 9 . Md.
26
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 26) Resmi Gazete: 02.11.2017 - 30228 7 . Md.
27
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 27) Resmi Gazete: 05.12.2017 - 30261 7 . Md.
1
Tebliğ
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Resmi Gazete: 25.01.2018 - 30312 40/A . Md.
24
Tebliğ
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 24) Resmi Gazete: 26.11.2016 - 29900 7 . Md.