KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Yönerge 6.251 560 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 789 941 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 2.059 934 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 132 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 225 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 43 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 2 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.962 3.968 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 38 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 146 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 431 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.326 5.318 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 107 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 102 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 406 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.826 88 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 18 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.864 482 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 325 31 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 12 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.764 5.549 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.016 76 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 18 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 4 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 64 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 62 2.541 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 14 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 156 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 64 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 250 400 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 352 1.198 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.068 19.217 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 84 75 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 698 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 42.807 52.115