BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE VETERİNER HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 10.09.2015 - 101
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 17
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 Yok . Md.
5216
Kanun
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Resmi Gazete: 23.07.2004 - 25531 Yok . Md.
2872
Kanun
ÇEVRE KANUNU Resmi Gazete: 11.08.1983 - 18132 Yok . Md.
6197
Kanun
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.12.1953 - 8591 Yok . Md.
1593
Kanun
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete: 06.05.1930 - 1489 Yok . Md.
3359
Kanun
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Resmi Gazete: 15.05.1987 - 19461 Yok . Md.
181
Kanun Hükmünde Kararname
SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Resmi Gazete: 14.12.1983 - 18251 (Mükerrer) Yok . Md.
5179
Kanun
GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 05.06.2004 - 25483 Yok . Md.
5371
Kanun
SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.07.2005 - 25866 Yok . Md.
3153
Kanun
RADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.04.1937 - 3591 Yok . Md.
2464
Kanun
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Resmi Gazete: 29.05.1981 - 17354 Yok . Md.
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 Yok . Md.
85/9727
Tüzük
RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 07.09.1985 - 18861 Yok . Md.
1475
Kanun
İŞ KANUNU Resmi Gazete: 01.09.1971 - 13943 Yok . Md.
1380
Kanun
SU ÜRÜNLERİ KANUNU Resmi Gazete: 04.04.1971 - 13799 Yok . Md.
5199
Kanun
HAYVANLARI KORUMA KANUNU Resmi Gazete: 01.07.2004 - 25509 Yok . Md.
6343
Kanun
VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.03.1954 - 8661 Yok . Md.