UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK VE SINAV YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 1.08.2016 - 2016/115 SAYILI SENATO KARARI
Resmi Gazete Tarih / Sayı :