BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL