VERGİ USUL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 4.01.1961 - 213
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.01.1961- 10703
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 73

Kurum Yönetmeliği
UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.02.1999 - 23600 Ek Madde 1 . Md.
1982/45
Kurum Yönetmeliği
ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İLE TAKİBE TABİ MAL YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.08.2003 - 25186 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIM HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.02.1985 - 18654 257 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2010 - 27686 413 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.10.2011 - 28101 140 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.10.2011 - 28101 Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.10.2011 - 28101 140 . Md.
VUK-15/2005-2/e-Beyanname-1
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/15 28 . Md.
VUK-26/2007-2/e-Beyanname-4
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/26 28 . Md.
VUK-28/2007-2/e-Beyanname-6
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/28 28 . Md.
VUK-29/2007-5/e-Beyanname-7
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/29 28 . Md.
VUK-31/2008-1/e-Beyanname-9
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/31 28 . Md.
VUK-37/2008-7/e-Beyanname-10
Sirküler
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLER/37 Mükerrer 257 . Md.
89270
Genel Yazı
08.09.2008 TARİH VE 89270 SAYILI GENEL YAZI Mükerrer 355 . Md.
KVK-19/2011-1
Sirküler
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/19 Mükerrer 298 . Md.
KVK-20/2011-2
Sirküler
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/20 Mükerrer 298 . Md.
KVK-21/2011-3
Sirküler
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/21 Mükerrer 298 . Md.
KVK-22/2012-1
Sirküler
KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ Mükerrer 28 . Md.
KVK-23 /2012-2
Sirküler
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/23 Mükerrer 298 . Md.