CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EMEKLİLİK YAŞ HADLERİNİ DOLDURMUŞ ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMINDA UYGULANACAK KRİTERLER, DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK FAALİYETLER VE DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK PUANLAMA SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI