2018/27 SAYILI GENELGENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 01/08/2018 TARİHLİ VE 2018/29 SAYILI GENELGE