4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2011 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

Hizmet Kolu Sıra No

Hizmet Kolunun

Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

181.595

 BES
(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

22.311

12,29

TÜRK BÜRO - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

36

39.763

21,90

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

BÜRO MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

63

32.979

18,16

(Büro Memurları Sendikası)

BÜRO HAK-SEN

HAK-SEN

89

1.236

0,68

(Büro Çalışanları Hak Sendikası)

BİRLEŞİK BÜRO-İŞ

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

124

887

0,49

(Birleşik Büro Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

BASK

127

568

0,31

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası)

MES

BAĞIMSIZ

144

67

0,04

(Müstakil Emekçiler Sendikası)

DEMOKRATİK OFİS-SEN

(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK

157

434

0,24

ADALET  BÜRO-SEN

(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

158

667

0,37

2

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

909.168

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim  Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU - SEN

12

179.300

19,72

EĞİTİM - SEN

KESK

14

115.949

12,75

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

EĞİTİM - BİR - SEN

MEMUR-SEN

28

195.695

21,52

(Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

ÇES

BAĞIMSIZ

41

19

0,00

(Çağdaş Eğitimciler Sendikası)

TEM - SEN

BAĞIMSIZ

43

1.967

0,22

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

106

404

0,04

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

ANADOLU EĞİTİM-SEN

DESK

112

245

0,03

(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

ATA EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

116

61

0,01

(Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM-İŞ

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

120

23.353

2,57

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

TEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

125

4.648

0,51

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

KUVAYI EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

126

9

0,00

( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası)

EĞİTİM HAK-SEN

HAK-SEN

132

687

0,08

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

AND-SEN

BAĞIMSIZ

138

442

0,05

( Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

EÇSEN 

BAĞIMSIZ

153

4

0,00

(Eğitim Çalışanları Sendikası)

TÜM EĞİTİM BİR-SEN

BAĞIMSIZ

154

58

0,01

(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

BASK

156

251

0,03

(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DES

BAĞIMSIZ

161

402

0,04

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BİRLİK EĞİTİM-SEN

BAĞIMSIZ

163

281

0,03

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

EY-SEN

BAĞIMSIZ

166

171

0,02

(Eğitim Yöneticileri Sendikası)

BİLGEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

168

122

0,01

(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası)

EĞİTİM SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

170

255

0,03

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

MEÇ-SEN

BAĞIMSIZ

172

25

0,00

(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası)

TEG-SEN

BAĞIMSIZ

173

136

0,01

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

381.436

TÜRK SAĞLIK - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

5

93.035

24,39

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler  Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

SES

KESK

16

41.520

10,89

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

SAĞLIK - SEN

MEMUR-SEN

30

135.591

35,55

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

39

265

0,07

(Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

SAĞLIK-BİR

BAĞIMSIZ

50

29

0,01

( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN

BASK

87

782

0,21

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

SAĞLIK HAK-SEN

HAK-SEN

133

617

0,16

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

TÜM SAĞLIK-SEN

DESK

145

1.086

0,28

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

147

234

0,06

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

ACİL-SEN

BAĞIMSIZ

148

172

0,05

(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Çalışanları Sendikası)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI

BAĞIMSIZ

151

18

0,00

(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Çalışanları Sendikası)

HİZMET SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

152

59

0,02

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)

BİRLİK SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

155

9

0,00

(Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

SAĞLIK SÖZ-SEN

BAĞIMSIZ

159

284

0,07

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

SAĞLIK DEĞİŞİM-SEN

BAĞIMSIZ

167

109

0,03

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Değişim Sendikası)

GENEL SAĞLIK-İŞ

BAĞIMSIZ

169

482

0,13

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

BAĞIMSIZ

174

197

0,05

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

99.655

TÜM BEL - SEN

KESK

20

28.516

28,61

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

TÜRK YEREL HİZMET - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

25

13.288

13,33

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

BEM - BİR - SEN

MEMUR-SEN

51

39.856

39,99

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

YEREL - İŞ

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

131

985

0,99

(Yerel Yönetim Hizmeti Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

YEREL HAK-SEN

HAK-SEN

136

219

0,22

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

BASK

140

167

0,17

(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

36.895

TÜRK HABER - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

6

12.377

33,55

(Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

HABER - SEN

KESK

19

4.264

11,56

(Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri  Sendikası )

BİRLİK HABER - SEN

MEMUR-SEN

53

8.583

23,26

( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

BAĞIMSIZ HABER - SEN

BASK

102

881

2,39

(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

HABER HAK- SEN

HAK-SEN

134

18

0,05

(Basın, Yayın ve İletişim Çalışanları Hak Sendikası )

DEMOKRAT HABER-SEN

DESK

162

77

0,21

(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları  Sendikası )

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

17.961

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

8

2.652

14,77

(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

KÜLTÜR SANAT - SEN

KESK

10

3.883

21,62

(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KÜLTÜR MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

84

2.610

14,53

(Kültür Memurları Sendikası)

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN

BASK

117

82

0,46

(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

KÜLTÜR SANAT-İŞ

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

135

188

1,05

(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası)

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

31.870

TÜRK İMAR - SEN

TÜRKİYE               KAMU - SEN

22

6.083

19,09

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

YAPI YOL - SEN

KESK

29

4.198

13,17

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

BAYINDIR MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

55

7.714

24,20

(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve  Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ YAPI İMAR - SEN

BASK

86

338

1,06

(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

İMAR HAK - SEN

HAK-SEN

139

295

0,93

( İmar Çalışanları Hak Sendikası)

8

Ulaştırma Hizmetleri

26.047 

TÜRK ULAŞIM - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

11

6.545

25,13

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BTS

KESK

21

3.213

12,34

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA MEMUR - SEN

MEMUR-SEN

85

5.531

21,23

(Ulaştırma Çalışanları Memur  Sendikası)

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN

BASK

104

115

0,44

(Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Çalışanları Sendikası)

ULAŞTIRMA FAAL - SEN

DESK

122

33

0,13

(Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

ULAŞIM HAK - SEN

BAĞIMSIZ

129

144

0,55

(Ulaştırma Çalışanları Hak Sendikası)

UDEM HAK - SEN

HAK-SEN

146

47

0,18

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

52.120

TARIM ORKAM - SEN

KESK

4

3.341

6,41

(Tarım Orman ve Hayvancılık  Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri Sendikası)

TÜRK TARIM ORMAN - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

24

13.567

26,03

(Türkiye Tarım - Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TOÇ BİR - SEN

MEMUR-SEN

34

25.587

49,09

(Tarım - Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

BATOÇ-SEN

BASK

90

161

0,31

(Bağımsız Tarım - Orman ve Çevre Sendikası)

TOÇ HAK - SEN

HAK-SEN

128

299

0,57

(Tarım - Orman ve Çevre Hak Sendikası)

BİRLİK TARIM ORMAN - SEN

(Birlik Gıda Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

160

21

0,04

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

164

744

1,43

DEM -TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

DESK

171

126

0,24

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

37.891

TÜRK ENERJİ - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

7

7.324

19,33

(Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

ESM

KESK

27

4.311

11,38

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

ENERJİ BİR - SEN

MEMUR-SEN

35

11.362

29,99

( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ ENERJİ - SEN

BASK

91

175

0,46

(Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

ENERJİ HAK - SEN

HAK-SEN

130

81

0,21

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

99.905

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN

TÜRKİYE

KAMU - SEN

9

20.563

20,58

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

DİYANET - SEN

MEMUR-SEN

18

49.870

49,92

(Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

DİVES

KESK

74

577

0,58

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN

BASK

115

107

0,11

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİVA-SEN

BAĞIMSIZ

118

3.954

3,96

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

DİN BİR-SEN

DESK

149

2.145

2,15

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

Toplam Memur Sayısı:

1.874.543

Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

1.195.102

63,75

 

Dosya
No

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI

TOPLAM ÜYE SAYISI

17

KESK

232.083

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

394.497

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

52

MEMUR-SEN

515.378

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

92

BASK

3.627

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

98

BAĞIMSIZLAR

15.450

 

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

26.422

(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

142

HAK-SEN

3.499

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

165

DESK

4.146

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

 

GENEL TOPLAM

         1.195.102

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2-  Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.