GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GİRİSİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARASTİRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.01.2013 - 76
Resmi Gazete Tarih / Sayı :