FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA NİZAMNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Tüzük
Onay Tarih / Sayı : 15.08.1957 - 4/9326
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.10.1957- 9730