SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 11.10.2011 - 663
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.11.2011- 28103 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 111
3306
Yönerge
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ 40 . Md.
122
Yönerge
663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE 42 . Md.
21745
Yönerge
HEKİM SEÇME YÖNERGESİ 40 . Md.
32
Kurum Genelgesi
HASTA HAKLARI UYGULAMALARI GENELGESİ 40 . Md.
253
Yönerge
PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 8 ve 40 . Md.
64047795/2014.5403.6
Yönerge
SAĞLIK BAKANLIĞI YAYIN YÖNERGESİ yok . Md.
352
Plan / Program
AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
892
Plan / Program
FİTOTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
839
Plan / Program
OZON UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
906
Plan / Program
HOMEOPATİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
840
Plan / Program
KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
886
Plan / Program
SÜLÜK UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
871
Plan / Program
MEZOTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
278
Plan / Program
APİTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
887
Plan / Program
HİPNOZ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
470
Plan / Program
PROLOTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
467
Plan / Program
OSTEOPATİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
468
Plan / Program
LARVA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
469
Plan / Program
MÜZİKTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
482
Plan / Program
REFLEKSOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.