DEVLET İHALE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 8.09.1983 - 2886
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.09.1983- 18161
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 11
4547
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE KANUNUNUN 57 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.04.1944 - 5689
6150
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİNE VE 5127 SAYILI KANUNUN KALDIRILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.07.1953 - 8463
3559
Kanun
ARTIRMA,EKSİLTME VE İHALE HAKKINDAKİ 2490 SAYILI KANUNA BİR MUVAKKAT MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.01.1939 - 4114
2382
Kanun
2490 SAYILI ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE KANUNUNUN 66 NCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN Resmi Gazete: 17.02.1981 - 17254
3009
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE HAKKINDAKİ 2490 NUMARALI KANUNUN 46 NCI MADDESİNİN A FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 50 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 15.06.1936 - 3330
5788
Kanun
ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE KANUNUNUN 60 INCI MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 23.06.1951 - 7842
2838
Kanun
ARTIRMA EKSİLTME VE İHALE HAKKINDAKİ 2490 SAYILI KANUNUN 22 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.11.1935 - 3145
5405
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME, İHALE KANUNUNUN 28 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.06.1949 - 7224
2902
Kanun
ARTTIRMA, EKSİLTME VE İHALE HAKKINDAKİ 2490 SAYILI KANUNUN 28 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 03.02.1936 - 3222
2931
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE HAKKINDAKİ 2490 SAYILI KANUNUN 68 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.04.1936 - 3275
2490
Kanun
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE KANUNU Resmi Gazete: 10.06.1934 - 2723
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 78

Kurum Yönetmeliği
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.10.2011 - 28101 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.12.2009 - 27431 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2015 - 29279 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.11.2006 - 26355 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARI İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.08.2010 - 27671 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.12.2010 - 27801 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.05.1995 - 22280 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.06.2007 - 26557 74 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARİHİ VE BEDİİ DEĞERİ OLAN TAŞINMAZ MALLARINKİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.1984 - 18607 73 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ SAĞLANMASINA AİT YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.06.1984 - 18439 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.05.2015 - 29343 Yok . Md.
M.06.6.KEÇ.0.01/840/257
Kurum Genelgesi
MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER . Md.
26
Yönerge
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE . Md.
109
Kurum Yönetmeliği
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.
209
Kurum Yönetmeliği
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKL YOK . Md.
2014/214
Kurum Yönetmeliği
ELAZIĞ BELEDİYESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Y . Md.

Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
290
Kurum Yönetmeliği
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.

Yönerge
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ YOK . Md.

Yönerge
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ . Md.