İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KLİNİK ARAŞTIRMA ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.11.2019 - 2019/12-03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :