İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 28.7.2016 - 13-20
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5018
Kanun
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2003 - 25326 55-58 . Md.