ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE