ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ