ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖGRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 30.03.2011 - 2011/92
Resmi Gazete Tarih / Sayı :