ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ İZLEME VE ÖNLEME KOMİSYONU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.12.2012 - 2012/267
Resmi Gazete Tarih / Sayı :