ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.03.2019 - 2019/67
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2019/67
Yönerge
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1

Tebliğ
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Resmi Gazete: 26.12.2007 - 26738 Yok . Md.