ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI