TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO

TARSUS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİMDE SEMİNER, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 24.01.2019 - 2/2019/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı :