ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 7.01.2015 - 2015/31
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2005/9986
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2006 - 26083 Yok . Md.