BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.10.1984 - 3056
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.10.1984- 18550
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 12

Kurum Yönetmeliği
TANITMA FONU KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA VE HARCAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.03.2015 - 29307 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.11.2003 - 25298 Ek Madde 6 . Md.
2005/9986
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2006 - 26083 2, 8, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.05.2002 - 24743 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.06.1993 - 21608 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ ULUSAL KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.11.2006 - 26343 2, 33 . Md.
2009/15169
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.07.2009 - 27305 2, 33 . Md.
2014/7074
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.02.2015 - 29255 2, 33 . Md.
2017/25
Yönerge
OMÜ ARŞİV YÖNERGESİ Yok . Md.
2013/31-3
Yönerge
ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ . Md.

Yönerge
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ RESMİ YAZIŞMALAR YÖNERGESİ 2 ve 33 . Md.