TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 1.08.2019 - 22-312
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2005/9986
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2006 - 26083 yok . Md.