SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 31.05.2006 - 5510
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.06.2006- 26200
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 170

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.10.2013 - 28800 98 . Md.
336
Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.07.2013 - 28695 14, 58 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 25, 28, 47, 94, 95 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGELERİN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.12.2013 - 28843 8, 11, 100 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.04.2014 - 28976 107 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.04.2014 - 28976 61, 107 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.08.2010 - 27671 88 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.08.2008 - 26976 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 59, 86 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 85 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 96 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 88 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 59 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.10.2008 - 27021 107 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.04.2009 - 27210 85 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.07.2009 - 27295 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.05.2010 - 27579 107 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.07.2012 - 28350 78, 100 . Md.