SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2017/1 SAYILI İÇ GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Strateji Geliştirme Başkanlığının Çalışma Usul ve Esasları
Onay Tarih / Sayı : 23.02.2017 - 1046330
Resmi Gazete Tarih / Sayı :