BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALINDA ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

Genel Bilgiler:
Türü : Sözleşme / Protokol
Onay Tarih / Sayı : 2.01.2018 - 2018/02-01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :