TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/15 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyet Tespiti
Onay Tarih / Sayı : 23.02.2018 - 2018/5
Resmi Gazete Tarih / Sayı :