TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 8.06.1949 - 5434
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 17.06.1949- 7235
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 76
2662
Kanun
2454 NUMARALI KANUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN 3 ÜNCÜ FIKRASINI DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 29.12.1934 - 2892
3107
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 8 VE 50 NCİ MADDELERİNE FIKRALAR EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.02.1937 - 3527
2190
Kanun
3/6/1930 TARİH VE 1683 NUMARALI ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 55 İNCİ MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.05.1933 - 2410
3360
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.04.1938 - 3889
4346
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 39 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.01.1943 - 5297
4380
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 2 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 3066 SAYILI KANUNUN 2 NCİ VE 3 ÜNCÜ FIKRALARININ TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.01.1943 - 5310
2097
Kanun
VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNDEN MAAŞ ALAN MEMUR VE MUALLİMLERİN TEKAÜT MAAŞLARI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.01.1933 - 2311
1165
Kanun
İTALYA,BALKAN HARPLERİ İLE HARBİ UMUMİDE DÜÇARI MALÜLİYET OLANLARDAN İSTİKLAL MUHAREBATINA İŞTİRAK EDENLERİN 8/2/1341 TARİH VE 551 NUMARALI KANUNDAN İSTİFADELERİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1927 - 636
2071
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 53 ÜNCÜ MADDESİNİN TADİLİNE VE MEZKÜR KANUNA BİR MUVAKKAT MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 01.12.1932 - 2266
3286
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 69 UNCU MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.12.1937 - 3792
2936
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN TADİLİNE VE BAZI MADDELERİNE FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.04.1936 - 3276
4594
Kanun
BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜESSESELER VE BELEDİYELER BANKASI MEMURLARI TEKAÜT SANDIĞI TEŞKİLİNE DAİR OLAN 4085 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.06.1944 - 5739
4067
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNDE YAZILI CEDVELİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 23.06.1941 - 4841
4222
Kanun
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ MEMURLARI TEKAÜT SANDIĞI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.05.1942 - 5114
3337
Kanun
ASKERİ VE MÜLKİ TEKAÜT KANUNUNUN 48 İNCİ MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 28.03.1938 - 3867
5101
Kanun
POLİS MEMURLARININ YAŞ HADLERİNE DAİR OLAN 2388 SAYILI KANUNUN BİRİNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.06.1947 - 6641
1122
Kanun
BİLÜMUM ASKERİ MALÜLLERİN TERFİHİNE DAİR OLAN 8/2/1341 TARİH VE 551 NUMARALI KANUNUN 7 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİYLE 11 İNCİ MADDESİNE MERBUT CEDVELDE BAZI TADİLAT İCRASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.07.1927 - 640
3886
Kanun
VİLAYET HUSUSİ İDARELERİNDEN MAAŞ ALAN MEMUR VE MUALLİMLERİN TEKAÜT MAAŞLARI HAKKINDAKİ 2097 SAYILI KANUNA İKİNCİ BİR MUVAKKAT MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 25.06.1940 - 4544
3137
Kanun
DENİZYOLLARI VE AKAY İŞLETMELERİYLE FABRİKA VE HAVUZLAR İDARELERİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİ TEKAÜT KANUNU Resmi Gazete: 27.02.1937 - 3541
4765
Kanun
SUBAY VE ASKERİ MEMURLARIN TEKAÜDÜ İÇİN RÜTBE VE SIFATLARINA GÖRE TAYİN OLUNAN YAŞLARI BİLDİREN 3079 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 03.07.1945 - 6047
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 25

Kurum Yönetmeliği
T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜDİNLENME VE BAKIMEVLERİ(HUZUREVLERİ)İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.10.2000 - 24196 Ek Madde 45 . Md.

Kurum Yönetmeliği
T.C. EMEKLİ SANDIĞI YOKLAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.09.1990 - 20632 123 . Md.
234
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.
64
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK YOK . Md.
209
Kurum Yönetmeliği
İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKL YOK . Md.

Yönerge
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.

Yönerge
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Yok . Md.
4/1053
Tüzük
VAZİFE MALULLÜKLERİNİN NEVİLERİ İLE DERECELERİ HAKKINDA NİZAMNAME Resmi Gazete: 15.08.1953 - 8485 52 . Md.
3/13653
Tüzük
VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 08.11.1951 - 7951 45 . Md.
303
Kurum Yönetmeliği
NİĞDE BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
57232796-2014/26
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2892643
Genel Yazı
26/05/2017 TARİHLİ VE 2892643 SAYILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI (5434 SAYILI KANUNUN EK 79. MADDESİ) HAKKINDA GENEL YAZI Ek 79. md . Md.
63
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.
191
Kurum Yönetmeliği
ESKART UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
41
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
123
Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
M.2008/15-16
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK Yok . Md.
38
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.